BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 marca 2018

Wiadomości

Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 27

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 27 - [Wszystkie zmiany]

Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 11

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 11 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 02 marca 2018

Wiadomości

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 95/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 95/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 12 lutego 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXXIII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na poszczególne części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 93/329/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 93/329/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: rozstrzygnięcia i ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2018 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 93/330/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 93/330/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 22 stycznia 2018 roku w sprawie: przeznaczenia do oddania w najem lokalu znajdującego się w budynku Starostwa Powiatowego w Łomży w trybie bezprzetargowym na okres 3 lat, ustalenia ceny najmu, sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 96/339/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 96/339/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: zmian w budżecie powiatu łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/169/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/169/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie Gminie Śniadowo zarządu drogi powiatowej nr 1946B relacji Śniadowo – Chojny na odcinku Chomentowo - Osobne. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXII/170/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXII/170/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2018 roku w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2018 rok. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 96/337/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 96/337/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Wizna w zakresie pomocy finansowej na realizację n/w zadania. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 96/338/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 96/338/2018 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 27 lutego 2018 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 marca 2018

Wiadomości

Zawiadomienie o wynikach postępowania - Nr sprawy: ORiK.272.1.2018.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wynikach postępowania - Nr sprawy: ORiK.272.1.2018. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 marca 2018

Wiadomości

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży”

Edycja wiadomości Zapytanie ofertowe na „Dostawę i montaż oraz wdrożenie systemu zarządzania kolejką w Wydziale Promocji, Rozwoju i Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 marca 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 12 marca 2018

Wiadomości

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o stanie mienia komunalnego Powiatu Łomżyńskiego w 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: ROZEZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Dodanie nowej wiadomości: ROZEZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Edycja wiadomości ROZEZNANIE CENOWE o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Edycja wiadomości Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro

Edycja wiadomości Rozeznanie cenowe o wartości nie przekraczającej równowartości 6 000 euro - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 marca 2018

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.3.2018 - [Wszystkie zmiany]

Wykaz służb, straży, inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego

Edycja wiadomości Wykaz służb, straży, inspekcji działających na terenie powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018. - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Edycja wiadomości Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 marca 2018

Wiadomości

Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 rokuw sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała Nr XXX/160/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 6 grudnia 2017 rokuw sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2018 rok - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych z wykonania budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 30 września 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja w sprawie przyjęcia przeznaczonej do publicznej wiadomości informacji o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 30 września 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 grudnia 2016 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 grudnia 2016 roku - [Wszystkie zmiany]

Grupy eliminacyjne Igrzysk Dzieci

Dodanie nowej wiadomości: Grupy eliminacynjne Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Grupy eliminacyjne Igrzysk Dzieci

Edycja wiadomości Grupy eliminacynjne Igrzysk Dzieci - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 15 marca 2018

Wiadomości

Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXXIV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 marca 2018

Wiadomości

Protokół nr XXX/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXX/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXI/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXI/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 26

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 26 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 34

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 34 - [Wszystkie zmiany]

Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 12

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 12 - [Wszystkie zmiany]

Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 28

Dodanie nowej wiadomości: Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 28 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 19 marca 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.4.2018 - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Wykaz świadczonych usług dla ludności przez Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

informacja o udzieleniu decyzji ROŚB.6222.1.2018 zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarkiej w Piątnicy

Dodanie nowej wiadomości: informacja o udzieleniu decyzji ROŚB.6222.1.2018 zmieniającej pozwolenie zintegrowane dla Okręgowej Spółdzielni Mleczarkiej w Piątnicy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 20 marca 2018

Wiadomości

Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego 2006

Edycja wiadomości Wyniki głosowania i wyniki wyborów do Rady Powiatu Łomżyńskiego 2006 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 96/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 96/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 27 lutego 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 97/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 marca 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 97/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 7 marca 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 98/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 marca 2018 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 98/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 marca 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 99

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 99 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXXIII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXXIII/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Turniej tenisa stołowego

Dodanie nowej wiadomości: Turniej tenisa stołowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 marca 2018

Wiadomości

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 marca 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży

Edycja wiadomości Osoby funkcyjne w ZDP w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 marca 2018

Wiadomości

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o naborze na stanowisko Inspektora nadzoru inwestorskiego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży - [Wszystkie zmiany]

ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: ZARZĄDZENIE NR 31/2018 WOJEWODY PODLASKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 100

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 100 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 marca 2018

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zarząd Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 marca 2018

Wiadomości

Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2017 roku (01.07.2017r. – 31.12.2017r.)

Dodanie nowej wiadomości: Analiza statystyczna średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców z terenu powiatu łomżyńskiego - za II półrocze 2017 roku (01.07.2017r. – 31.12.2017r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 marca 2018

Wiadomości

Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Młodzieży w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat - Igrzyska powiatowe Dzieci w drużynowych biegach przełajowych - [Wszystkie zmiany]

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK. (aktualizacja 28.03.2018r.)

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK. (aktualizacja 28.03.2018r.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 marca 2018

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2018

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.5.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1962B w miejscowości Nieławice”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian