BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania p.n. „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży (budynek A, B i C) z wykorzystaniem OZE”. Nr sprawy ORiK.272.1.2018.

Postępowanie prowadzone w ramach realizowanego projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”, nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.
Data powstania: poniedziałek, 29 sty 2018 12:58
Data opublikowania: poniedziałek, 29 sty 2018 13:04
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 12:34
Data przejścia do archiwum: środa, 2 sty 2019 09:37
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 2537 razy
Ilość edycji: 3