BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wynikach postępowania - Nr sprawy: ORiK.272.1.2018.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Kompleksową termomodernizację budynku Starostwa Powiatowego w Łomży (budyneh A, B i C) z wykorzystaniem OZE w ramach realizowanego projektu pn „Kompleksowa termomodernizacja budynków Starostwa Powiatowego w Łomży z wykorzystaniem OZE”, nr Projektu WND-RPPD.05.03.01-20-0118/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 osi Priorytetowej V Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałania 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 6 mar 2018 11:52
Data opublikowania: wtorek, 6 mar 2018 12:39
Data przejścia do archiwum: czwartek, 18 lip 2019 15:21
Opublikował(a): Zbigniew Kowalewski
Zaakceptował(a): Zbigniew Kowalewski
Artykuł był czytany: 1107 razy