BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

piątek, 01 sierpnia 2003

Wiadomości

Informacja o wymianie praw jazdy

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wymianie praw jazdy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Miejsce załatwienia sprawy - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: Dokumenty wymagane przy rejestracji: - [Wszystkie zmiany]

Skasowanie wiadomości o tytule: WNIOSKI I FORMULARZE - [Wszystkie zmiany]

Struktura organizacyjna Muzeum Przyrody w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Struktura organizacyjna Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Regulamin organizacyjny Muzeum Przyrody w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin organizacyjny Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 04 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Dokumenty potrzebne przy rejestracji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kto jest bezrobotnym absolwentem - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kto jest "poszukującym pracy" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kto ma prawo do zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Długość okresu pobierania zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wysokość zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Wyłączenie prawa do zasiłku - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Świadczenia przedemerytalne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pośrednictwo pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Poradnictwo zawodowe - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Klub pracy - [Wszystkie zmiany]

Dodano nowy plik - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolenia - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Pożyczki - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Prace interwencyjne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Roboty publiczne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Programy specjalne - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Absolwenci - [Wszystkie zmiany]

Komunikat o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o wydaniu decyzji zezwalającej na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 05 sierpnia 2003

Wiadomości

Muzeum Przyrody w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Muzeum Przyrody-Dwór Lutosławskich w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 06 sierpnia 2003

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami w miejscowości Piątnica Włościańska i Piątnica Poduchowna (ul. Szkolna, Stawiskowska, Krótka, Północna, Wesoła i Forteczna )

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami w miejscowości Piątnica Włościańska i Piątnica Poduchowna (ul. Szkolna, Stawiskowska, Krótka, Północna, Wesoła i Forteczna ) - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT o złożeniu wniosku na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków SKR na RECYKLING SUROWCÓW WTÓRNYCH na działce nr 1759/6 w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 20.

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT o złożeniu wniosku na zmianę sposobu użytkowania istniejących budynków SKR na RECYKLING SUROWCÓW WTÓRNYCH na działce nr 1759/6 w Nowogrodzie przy ul. Łomżyńskiej 20. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

piątek, 08 sierpnia 2003

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 12 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STYPENDIA - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: UMOWY ABSOLWENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: STAŻE ABSOLWENCKIE - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM „PIERWSZA PRACA” - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego.

Edycja wiadomości Orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego. - [Wszystkie zmiany]

środa, 13 sierpnia 2003

Wiadomości

Wystawy stałe Muzeum Przyrody w Drozdowie

Dodanie nowej wiadomości: Wystawy stałe Muzeum Przyrody w Drozdowie - [Wszystkie zmiany]

Za płotem - nad Narwicą i trochę dalej.

Dodanie nowej wiadomości: Za płotem - nad Narwicą i trochę dalej. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 19 sierpnia 2003

Wiadomości

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 20 sierpnia 2003

Wiadomości

Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych powiatu - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 25 sierpnia 2003

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Piątnica Włościańska i Piątnica Poduchowna

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wydaniu decyzji na budowę gazociągu średniego ciśnienia w miejscowości Piątnica Włościańska i Piątnica Poduchowna - [Wszystkie zmiany]

Dane podstawowe

Dodanie nowej wiadomości: Dane podstawowe - [Wszystkie zmiany]

Status prawny

Dodanie nowej wiadomości: Status prawny - [Wszystkie zmiany]

Statut Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Statut Regionalnego Ośrodka Kultury w Zbójnej Biuro w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Regulamin Organizacyjny

Dodanie nowej wiadomości: Regulamin Organizacyjny - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Edycja wiadomości . Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie - [Wszystkie zmiany]

Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Edycja wiadomości . Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie - [Wszystkie zmiany]

Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie

Edycja wiadomości . Ustalanie wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej oraz wykazu obszaru gospodarstw przez nich posiadanych i wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie pracy geodezyjnej

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 26 sierpnia 2003

Wiadomości

Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego.

Dodanie nowej wiadomości: Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomzy ogłasza przetarg nieograniczony na roboty budowlane. - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 27 sierpnia 2003

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rydzewo, Nowosiedliny i Drogoszewo gm. Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rydzewo, Nowosiedliny i Drogoszewo gm. Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rydzewo Gozdy, Kuleszka i Kaliszki gm. Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rydzewo Gozdy, Kuleszka i Kaliszki gm. Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rydzewo Gozdy, Kuleszka i Kaliszki gm. Miastkowo

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie budowy sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Rydzewo Gozdy, Kuleszka i Kaliszki gm. Miastkowo - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 28 sierpnia 2003

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 23348 Stary Cydzyn - Jeziorko, gm. Piątnica na odcinku od km 0+000 do km 2+085,08

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE wszczęte postępowanie w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 23348 Stary Cydzyn - Jeziorko, gm. Piątnica na odcinku od km 0+000 do km 2+085,08 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 23388 Szczepankowo - Jarnuty w gm. Śniadowo i Łomża na odcinku od km 0+000 do km 5+416,50

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 23388 Szczepankowo - Jarnuty w gm. Śniadowo i Łomża na odcinku od km 0+000 do km 5+416,50 - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 23388 Szczepankowo - Jarnuty w gm. Śniadowo i Łomża na odcinku od km 0+000 do km 5+416,50

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 23388 Szczepankowo - Jarnuty w gm. Śniadowo i Łomża na odcinku od km 0+000 do km 5+416,50 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 29 sierpnia 2003

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony wykonanie zasilania i rozdziału energii elektrycznej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian