BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji dla Fundacji "Sztuk i Dialogu"

Starosta Łomżyński uznając celowość realizacji zadania publicznego określonego w uproszczonej ofercie realizacji zadania publicznego złożonej w tut. urzędzie w dniu 22.04.2022 r. przez Fundację ,,Sztuk i Dialogu" na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2020 poz. 1057 z późn. zm.), zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Urzędu www.powiatlomzynski.pl oraz na tablicy ogłoszeń poniższą ofertę.
  • Data umieszczenia: 22.04.2022 r.
  • Nazwa oferenta: Fundacja ,,Sztuk i Dialogu"
  • Rodzaj zadania publicznego: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury
  • Tytuł zadania publicznego: ,,OPOWIEŚCI O LUDZIACH I PEJZAŻACH" - Wystawa Teresy Adamowskiej
  • Termin realizacji zadania: 18.05.2022 r. - 31.07.2022 r.
  • Wysokość dofinansowania: 3 815,00 zł.

 

Wszelkie uwagi dotyczące zamieszczonej oferty należy składać (decyduje data wpływu do urzędu) w Starostwie Powiatowym w Łomży lub na adres e-mail: starostwo@powiatlomzynski.pl w terminie 7 dni od daty upublicznienia oferty, tj. od dnia 22.04.2022 r.

 

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 22 kwi 2022 09:27
Data opublikowania: piątek, 22 kwi 2022 13:39
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 448 razy