BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku

Na posiedzeniu w dniu 30 stycznia 2022 r. Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2023 roku

Zestawienie ofert które otrzymały dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego:
1.Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’
„Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2023”                            4 000,00 zł

2.Związek Kurpiów
„V Olimpiada Wiedzy o Kurpiach"                                                            1 000,00 zł

3.Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’
Piosenka jest dobra na wszystko – X cykl festiwali tematycznych           3 000,00 zł

4.Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii
Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIX
Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ,,SACRUM ET MUSICA”    2 500,00 zł

5.Stowarzyszenie „Miód na serce”
„Śladami przodków - dawne pieśni i obrzędy pogrzebowe"                     3 500,00 zł
6.Fundacja Adama Chętnika
"Mural inspirowany - (w ramach festiwalu Murali)                                     5 000,00 zł
7.Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Lubiejewie
"Non Possumus„                                                                                      10 000,00 zł

8.Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży
„Złoty Wiek – Ciekawy i Radosny - 20 edycja Jubileuszowa                      3 000,00 zł

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1. Klub Sportowy Śniadowo
Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych, dla dzieci i młodzieży.                  8 000,00 zł
2. Gminny Klub Sportowy "Forty Piątnica„
Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży                    8 000,00 zł
3. Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe
Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS                                                       6 000,00 zł
4. Powiatowy Związek Sportowy w Łomży
Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa
sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego.                                                                           22 500,00 zł

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu promocji i upowszechniania turystyki:

1.Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’
Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (IX edycja)                                                                                     6 000,00 zł

Data powstania: wtorek, 31 sty 2023 13:12
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2023 15:19
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 235 razy