BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zabytki na terenie powiatu łomżyńskiego.

JEDWABNE - gm.

Borawskie
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-256 z 27.02.1987

Burzyn
- cmentarz rzym.- kat. (część), 1 poł. XIX, nr rej.: A-299 z 10.06.1987

Jedwabne
- układ przestrzenny miasta, nr rej.: A- 397 z 23.02.1990

- kościół par. p.w. św. Jakuba Ap., mur., 1926-35, nr rej.: A-398 z 01.03.1990
- plebania ,mur., k. XIX, nr rej.: j.w.

- cmentarz rzym.- kat. (4 nagrobki ), 1907-1945, nr rej.: A-291 z 08.06.1987

- cmentarz żydowski, 1 poł XIX, nr rej.: A-374 z 29.07.1988
- mogiła- pomnik, 1941, nr rej.: A-438 z 30.12.1991

- zespół dworski, 2 poł. XVIII- XIX:
- dwór, mur., nr rej.: A-323 z 16.08.1969
- park z aleją kasztanowcowi, nr rej.: A- 465 z 30.11.1991

Makowskie
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-254 z 27.02.1987

Orlikowo
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-255 z 27.02.1987


ŁOMŻA – gm.

Chojny Młode
- cmentarz z I wojny światowej ( żołnierzy niemieckich), nr rej.: A-257
- cmentarz z I wojny światowej,( żołnierzy rosyjskich ), nr rej A -258
Czaplice
- dwór, mur., 1860, nr rej.: A-467 z 30.12.1991:

Gać
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich),nr rej.: 246 z 23.02.1987

Giełczyn
- cmentarz pomordowanych w II wojnie światowej, nr rej.: A- 422 z 30.12.1991

Konarzyce
- szkoła, mur., 1928, nr rej.: A-506 z 17.11.1993

Pniewo
- cmentarz- mogiła zbiorowa z II wojny światowej, nr rej.: A-444 z 30.12.1991

Puchały
- cmentarz Rzym.- kat. „ stary” ( obok kościoła), XIX, nr rej.: 360 z 07.04.1988
- cmentarz rzym.- kat., 1 poł. XIX, nr rej.: 359 z 07.04.1988
- kaplica I drewn., 1843,nr rej.: j.w.
- kaplica II, mur., pocz. XX, nr rej .: j.w.

Sierzputy Młode
- cmentarz żołnierzy niemieckich z I wojny światowej, nr rej.: A-526 z 06.12.1944

Stara Łomża
- grodzisko wczesnośredniowieczne i 2 podgrodzia, nr rej .: A-148 z 30.03.1967
- osada wczesnośredniowieczna, nr rek.: a0163 z 2.11.1972

MIASTKOWO – gm.

Czartoria
- cmentarz wojenny z 1920 ( żołnierzy polskich), nr rej.: A-430 z 30.12.1991

Drogoszewo
- spichrz, mur., poł. XIX, nr rej.: A- 507 z 29.11.1993

Miastkowo
- kościół par .p.w. MB Różańcowej, mur., 1862-1863, nr rej.: A-54 z 28.04.1980

- cmentarz Rzym.- kat., XVIII/XIX, nr rej.: A-301 z 11.06.1987
- kaplica rodziny Grochowskich, mur., 1890, nr rej.: j.w.
- ogrodzenie z brama, mur., nr rej.: j.w.

- dom dróżnika, tzw. konduktora, mur., 1826,nr rej.: A-286 z 04.06.1987

Nowosiedliny
- cmentarz wojenny z I wojny światowej ( żołnierzy niemieckich i rosyjskich), nr rej.:A-414 z 30.12.1994

Tarnowo
- mogiła ludności żydowskiej z II wojny światowej, nr rej.: A- 442 z 03.12.1991

- zespół dworski, 1 poł. XIX:
- dwór, mur., XVIII/XIX, nr rej.: 184 z 16.02.1982
- park, nr rej.: 179 z 27.07.1981
- oficyna, mur., pocz. XIX, nr rej.: 185 z 16.02.1982
- spichrz, mur., pocz. XIX, nr rej.: 186 z 16.02.1982

- sześciorak, mur., poł. XIX, nr rej.: 187 z 16.02.1982


Zaruzie
- cmentarz wojenny z II wojny światowej ( żołnierzy niemieckich), nr rej.: A-420 z 30.12.1991NOWOGRÓD- gm.

Jankowo Skarbowo
- cmentarzysko Nowogród okresu wpływów rzymskich, nr rej.:A379 z 16.12.1988

MĄTWICA
- cmentarzysko Nowogród okresu wpływów rzymskich, nr rej.: A-17


Nowogród
- układ urbanistyczny ze skarpą i doliną Narwi, nr rej.: A-480 z 28.07.1992

- teren skansenu Muzeum Kurpiowskiego, 1909-1926, po 1945,nr rej.: A-536 z 21.08.1995
- grodzisko „Plac Ziemowita”, nr rej.: A-146 z 23.11.1963
- ogrodzenie cmentarza Rzym.-kat. z bramą i 4 nagrobki o znaczeniu historycznym, 1850,nr rej.: 370 z 20.04.1988

Serwatki
- cmentarz wojenny z i wojny światowej, nr rej.: A-527 z 06.12.1994

Sławiec
- cmentarz mogiła cywilnej z II wojny światowej, nr rej.: A-451 z 30.12.1991

Piatnica gm.

Dobrzyjałowo
- kościół par. p.w. św. Stanisława Bpa, mur., 2 poł. XIX, nr rej.: A-59 z 28.04.1980

- plebania, 1885,nr rej.: A-125 z 27.04.1981

- cmentarz rzym.- kat.(część), 1 poł. XIX, nr rej.: A-296 z 09.06.1987
- kaplica cmentarna, mur., nr rej.: A-124 z 27.04.1981

Drozdowo
- kościół par. p.w. św. Jakuba, mur., 1869-78, nr rej.: A-104 z 24.04.1981

- plebania, mur., 1985, nr rej.: A-106 z 25.04.1981

- cmentarz rzym.- kat.(część),XIX, nr rej.: A-306 z 12.06.1987
- kaplica grobowa Lutosławskich,mur.,1870,nr rej.: A -105 z 24.04.1981

- zespół dworski, XVIII-XIX nr rej.; A-222 z 17.12.1985:
- dwór, drewn./mur
- park

- osada XII/XVI, nr rej.:A-490

Drozdowo ( Górne)
- park dworski, nr rej.: 48 z 23.11.1978


Kisielnica
- cmentarz wojenny z I wojny światowej ( żołnierzy rosyjskich), nr rej.: A-276 z 12.03.1987
- cmentarz wojenny z I wojny ( żołnierzy niemieckich), nr rej.: A-277 z 12.03.1987
- założenie parkowe, pocz. XX, nr rej.: A-173 z 21.07.1981

Piątnica

- kościół par. p.w. Przemienienia Pańskiego, mur., 1914-38, 1990,nr rej.: A-516 z 03.11.1994


- plebania, mur., 1880,XX,nr rej.: A-325 z 09.09.1987

- cmentarz rzym.- kat. (część), nr rej.: A-325 z 09.09.1987
- zespół fortów (ziemno-betonowych), 1882-1914,nr rej.: A-37(Ł), 327 z 30.10.1968


Rakowo- Czachy
- osada wczesnośredniowieczna, nr rej.: A-484

PRZYTUŁY - gm.
Pieńki Okopne
- cmentarzysko wczesnośredniowieczne, nr rej.A-162
- grodzisko wczesnośredniowieczne, nr rej.: A- 188

Przytuły
- plebania, mur.,1889,nr rej.: A-122 z 27.04.1981

- cmentarz rzym.- kat (część ), poł XIX, nr rej.: A-358 z 07.04.1988

Supy
- cmentarz wojenny z I wojny światowej (żołnierzy niemieckich i rosyjskich), nr rej.: 245 z 23.02.1987


ŚNIADOWO- gm.

Szczepankowo
- kościół par. p.w. św. Wojciecha, mur., XVI, nr rej.: A-330 z 5.02.1971

- cmentarz rzym.- kat., nr rej.: A-302 z 11.06.1987
- kaplica cmentarna, mur., 1878, nr rej.: j.w.
- ogrodzenie z bramą, mur., 1927, nr rej.: j.w.

- dwór, mur., 1825, nr rej.: A-466 z 30.12.1991

Śniadowo
- kościół par. p.w. Wniebowzięcia NMP, mur., 1906-1912, nr rej.: 99 z 24.04.1981

- cmentarz rzym.-kat.(4 nagrobki), 1855-1939,nr rej.:A-345 z 21.12.1987

Uśnik
- cmentarzysko kurhanowe, nr rej.: A-376


WIZNA - gm.

Bronowo
- cmentarz rzym.-kat.(część), 2 poł. XIX, nr rej.: A-300 z 11.06.1987

Janczewo
- zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-505 z 28.10.1993:
- dwór,mur.
- park

Kramkowo
- aleja lipowa ( przy szosie Łomża-Białystok) XIX, nr rej.: A-66 z 28.04.1980


Nieławice – Kolonia
- cmentarz- mogiła z II wojny światowej, nr rej.: A 539 z 30.12.1995

Ruś
- osada wczesnośredniowieczna, nr rej.: A-164
- osada przygrodowa, XI-XIII, nr rej.: A-165

Sambory
- grodzisko wczesnośredniowieczne, nr rej.: A- 151

Stare Bożejewo
- aleja lipowa ( przy szosie Łomża- Białystok), XIX, nr rej.: A-73 z 29.04.1980

Wizna
- teren części miasta, nr rej.: A-5(Ł), 75 z 26.11.1956

- kościół par. p.w. św. Jana Chrzciciela, mur., 1526, 1658, zniszcz. 1944, rekontr. 1951-58 nr rej .: A-14(Ł), 11 z 22.05.1952
- dzwonnica, mur., k. XVII, nr rej.: A-13(Ł) 15 z 22.05.1952

- kaplica rzym.- kat., ul.1 Maja / Czarneckiego, mur., 1889,nr rej.: A-524 z 05.12.1994
- cmentarz rzym.- kat., pocz. XIX, nr rej.: A-341 z 15.10.1987
- kaplica, mur., 1929,nr rej.:j.w.

ZBÓJNA - gm.

Dobry Las
- kościół par. p.w. Najśw. Serca Jezusa, drewn., 1919, nr rej.: A-513 z 14.12.1993

Gontarze
- mogiła A. Wolskiego ( powstańca 1864), nr rej.: A- 431 z 31.12.1991

Kuzie
- zespół kościoła par. p.w. MB. Różańcowej, nr rej.: A- 521 z 24.11.1994:
- kościół, drewn., 1921
- dzwonnica, drewn., 1921
- plebania, mur., 1925

Popiołki- Cherubin
- cmentarz- mogiła powstańców 1863 r., nr rej.: A-442 z 30.12.1991

Siwiki
- cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-436 z 31.12.1991

Zbójna
- kościół par . p.w. św. Wincentego Wincentego Paulo, mur., 1889-1920, nr rej.:
A-554 z 21 .12.1998
- plebania, mur., 1920, nr rej.: j.w.
Data powstania: środa, 10 sty 2007 14:42
Data opublikowania: środa, 10 sty 2007 14:43
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 8545 razy