BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji z dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

Dofinansowaniem mogą być objęte prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w ewidencji zabytków. Nabór wniosków na dotacje dla właścicieli takich obiektów będzie prowadził Powiat Łomżyński. 

Wnioski o dotacje nalezy składać w w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój 301 do dnia 10 marca 2023 r. do godziny 15:00. 

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie gov.pl. Program realizowany jest poprzez promesy inwestycyjne udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Data powstania: piątek, 3 mar 2023 15:14
Data opublikowania: piątek, 3 mar 2023 15:28
Data edycji: poniedziałek, 6 mar 2023 10:37
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 363 razy
Ilość edycji: 1