BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

czwartek, 9 mar 2023 10:09
Foto: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie w 2023 roku - wyniki otwartego konkursu ofert

środa, 30 lis 2022 15:08

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

środa, 26 paź 2022 15:00
Foto: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych
Zarząd Powiatu Łomżyńskiego kieruje do konsultacji społecznych Projekt „Programu Współpracy Powiatu Łomżyńskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”

Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łomżyńskim

poniedziałek, 28 lut 2022 08:57
Foto: Przewodnik informujący o formach opieki zdrowotnej, pomocy społecznej i aktywizacji zawodowej dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Powiecie Łomżyńskim
Zgodnie z preambułą do ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685) – zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane. Ponadto, w działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa

poniedziałek, 28 lut 2022 08:51
Foto: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa