BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o działaniu Poradni w okresie stanu epidemii

Szanowni Państwo

W związku z rozporządzeniem MEN z dnia 11 marca 2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z póżn. zm.) informujemy, że w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łomży od 17 marca do 10 kwietnia 2020r. (z możliwością przedłużenia tego okresu) wszelkie wizyty dzieci i rodziców (diagnozy, terapie) będą realizowane w oparciu o indywidualne ustalenia telefoniczne z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży.

 

W przypadku konieczności uzupełnienia dokumentacji złożonej do dnia 16 marca 2020r. prosimy o przesyłanie dokumentów pocztą.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny  86 215 69 47 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: poradniapp1.lomza@poczta.fm.

 

Jednocześnie informujemy, że specjaliści Poradni są do Państwa dyspozycji, udzielają wsparcia informacyjnego i emocjonalego, w formie porad i konsultacji od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do 1600 za pośrednictwem poczty elektronicznej i telefonu.

Zapraszamy do kierowania pytań szczególnie w przypadku:

  • wystąpienia sytuacji kryzysowych,

  • trudności w radzeniu sobie w obecnej sytuacji,

  • wątpliwości dotyczących kontynuowania terapii,

  • organizowania w domu zajęć wspomagających.

 

Wykaz adresów poczty elektornicznej do poszczególnych specjalistów:

1. Mariola Czarnecka - dyrektor : mczarnecka.poradnia1@poczta.fm

2. Joanna Dardzińska-Mądry - psycholog: jdardzinska.poradnia1@poczta.fm

3. Elżbieta Kłosek - psycholog: eklosek.poradnia1@poczta.fm

4. Magdalena Kołakowska - psycholog: mkolakowska.poradnia1@poczta.fm

5. Agnieszka Czarnecka - pedagog: aczarnecka.poradnia1@poczta.fm

6. Krystyna Orzechowska-Gryguc - pedagog: kgryguc.poradnia1@poczta.fm

7. Patrycja Woronowicz - pedagog: pworonowicz.poradnia1@poczta.fm

8. Renata Katarzyna Czerwińska - logopeda: rkczerwinska.poradnia1@poczta.fm

 

 

Data powstania: czwartek, 26 mar 2020 09:12
Data opublikowania: czwartek, 26 mar 2020 11:32
Data edycji: czwartek, 26 mar 2020 11:33
Data przejścia do archiwum: środa, 11 paź 2023 12:48
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 1286 razy
Ilość edycji: 3