BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Kontrola Kuratorium Oświaty

Przeprowadzona w roku szkolnym 214/2015.
W dniu 28.10. 2014r.Pani Jadwiga Pusz Starszy Wizytator KO w Białymstoku Delegatura w Łomży przeprowadziła kontrolę z zakresu zgodności wydawania przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno - pedagogicznych orzeczeń opotrzebie kształcenia specjalnego z obowiązującymi przepisami prawa.
Nie wydano zaleceń pokontrolnych.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 10:07
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2014 10:11
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 4621 razy

Kontrola z PIP

Przeprowadzona w roku szkolnym 214/2015.
W dniach 30.09.2014r. - 01.10.2014r. została przeprowadzona kontrola Państwowej Inspekcji Pracy INSPEKTORA PRACY Okręgowanego Inspektoratu Pracy w Białymstoku oddział w Łomży. Kontrolę przeprowadziła Pani Marzanna Klama - Barzyk młodszy inspektor pracy.
Kontrola dotyczyła przestrzegania przepisów prawa pracy oraz przepisów technicznego bezpieczeństwa pracy następujących zagadnień:
- nawiązania i rozwiązania stosunków pracy,
- wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń,
- czasu pracy,
- służby bhp, szkoleń w dziedzinie bhp, badań lekarskich, oceny ryzyka zawodowego,
- pomiarów elektrycznych,
- informacji do ustalenia składki na ubezpieczenia wypadkowe.
Data powstania: poniedziałek, 15 gru 2014 09:58
Data opublikowania: poniedziałek, 15 gru 2014 10:07
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 4551 razy

Kontrola

Przeprowadzona w roku szkolnym 2012/2013
Kontrola przeprowadzona w dniu 17.05.2013r. przez
starszego wizytatora Kazimierza Borawskiego KO Białystok Delegatura w Łomży, w zakresie prawidłowości monitorowania podjętych przez poradnię działań w celu realizacji kierunku polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2012/2013: "Wspieranie rozwoju dziecka młodszego, w tym obniżenie wieku szkolnego do 6 lat".

Data powstania: wtorek, 4 cze 2013 09:29
Data opublikowania: wtorek, 4 cze 2013 09:38
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 5518 razy

Kontrole

Przeprowadzone w roku szkolnym 2010/2011
Kontrola przeprowadzona w dniu 24.05.2011r. przez wizytator KO Elżbietę Jakubiak, dotycząca zgodności wydawanych orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych z obowiązującymi przepisami prawa, nie wydała zaleceń pokontrolnych.
Data powstania: czwartek, 22 wrz 2011 12:41
Data opublikowania: czwartek, 22 wrz 2011 12:43
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 5887 razy

KONTROLE W PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ NR 1 W ŁOMŻY

Dnia 15 stycznia 2010 r w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 1 w Łomży, kontrolę przeprowadziła Pani Jadwiga Pusz, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku - Delegatura w Łomży.
Data powstania: wtorek, 9 mar 2010 09:49
Data opublikowania: wtorek, 9 mar 2010 09:59
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 6471 razy