BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku

Na konkurs ofert wpłynęło łącznie 15 ofert, w tym: 10 w zakresie - kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 3 w zakresie - upowszechniania kultury fizycznej i 2 w zakresie - promocji i upowszechniania turystyki.

W myśl Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 64/226/2017 z dnia 31 stycznia 2017 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych powiatu łomżyńskiego w roku 2017 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego informujemy, iż Zarząd Powiatu Łomżyńskiego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, dokonał wyboru ofert na wsparcie realizacji w roku 2017 zadań publicznych. Dotację uzyskały następujące podmioty :

 1. W zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji:

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Przegląd Kapel Śpiewaków i Gawędziarzy Ludowych - Zbójna 2017”,w kwocie 5.600 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Piosenka jest dobra na wszystko – III cykl festiwali tematycznych”, w kwocie 5 100 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Publikacja książki ”Ksiądz Kazimierz Lutosławski. Biografia Kapelana, wychowawcy, polityka”, w kwocie 3.900 zł;

 1. Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży z siedzibą w Marianowie w zakresie realizacji zadania:

„Złoty wiek – ciekawy i radosny”, w kwocie 3 600 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

„Kobiety z Ziemi Łomżyńskiej”, w kwocie 2 200 zł;

 1. Fundacja Muzyczna OSTINATO w zakresie realizacji zadania:

„Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XIII Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki Sacrum et Musica” , w kwocie 2 000 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Wydanie Publikacji na podstawie materiałów pokonferencyjnych ”III Spotkania Pokoleń w Kręgu Kultury Ziemiańskiej” , w kwocie 1 600 zł;

2. W zakresie upowszechniania kultury fizycznej:

 1. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w zakresie realizacji zadania:

„Prowadzenie Powiatowego Systemu Współzawodnictwa Sportowego Szkół Podstawowych i Gimnazjów”, w kwocie 22.000 zł;

 1. Powiatowe Zrzeszenie LZS w Łomży w zakresie realizacji zadania:

„Realizacja Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS”, w kwocie 12 000 zł;

 1. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Sportu dla Wszystkich „Biegamy dla Zdrowia” w

      zakresie realizacji zadania:Cykl Biegów – Biegając po Powiecie Łomżyńskim 2017”, w    kwocie 1000 zł.

3. W zakresie promocji i upowszechniania turystyki:

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (III edycja) w kwocie 4 500 zł;

 1. Fundacja Sztuk i Dialogu w zakresie realizacji zadania:

Dzień ziół narwiańskich w kwocie 1 500 zł.

Dotacji nie otrzymały:

1.Podlaski Regionalny Fundusz Filmowy na realizację zadania : „Lekcja Historii z X Muzą” ze względu na niespełnienie wymogów formalnych,

2. FUNDACJA NOWOCZESNY KONIN na realizację zadania: „ZNAM ZABYTKI SAKRALNE MOJEGO POWIATU”- warsztaty zabytkowej architektury sakralnej Powiatu Łomżyńskiego dla najmłodszych mieszkańców” ze względu na niespełnienie wymogów merytorycznych (warunków otrzymania dotacji określonych w w.w. Otwartym konkursie ofert),

3. Fundacja Sztuk i Dialogu na realizację zadania „II Konkurs na krótkometrażowy film komórkowy ph.”Chleb i Ojczyzna” ze względu na brak, ograniczoną ilość środków.

Data powstania: wtorek, 31 sty 2017 15:03
Data opublikowania: wtorek, 31 sty 2017 15:05
Data edycji: czwartek, 1 lut 2018 10:17
Opublikował(a): Renata Wierzba
Zaakceptował(a): Renata Wierzba
Artykuł był czytany: 36149 razy
Ilość edycji: 1