BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Sprawozdanie z konferencji

W dniu 17 kwietnia 2015r., zgodnie z planem pracy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 1 w Łomży, w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży odbyła się konferencja nt. „Buillying jako specyficzny rodzaj przemocy rówieśniczej”dla dyrektorów i pedagogów szkół z terenu powiatu łomżyńskiego, w której wzięło udział 29 nauczycieli.
Zgodnie z porządkiem konferencji pedagog poradni Agnieszka Czarnecka szczegółowo omówiła zjawisko buillyingu w szkole.
Psycholog Bożena Sokołowska – Piwowarska przedstawiła „Procedury postępowania postępowania nauczycieli w sytuacji krzywdzenia dziecka” .
Dyrektor poradni Joanna Dardzińska – Mądry zapoznała uczestników konferencji z wynikami ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w PPP Nr 1 w Łomży w roku szkolnym 2013/2014 w zakresie wymagania „Placówka w planowaniu pracy uwzględnia wnioski i analizy badań zewnętrznych i wewnętrznych”.
Uczestnicy konferencji otrzymali materiały edukacyjne: zasady postępowania ze sprawcami, ofiarami oraz świadkami przemocy, oraz wzory wniosków kierowanych do sądów i organów ścigania w sytuacjach krzywdzenia dziecka.
Otrzymali też ankiety badające zapotrzebowania szkół na formy pomocy psychologiczno – pedagogicznej w roku szkolnym 2015/2016.
Wypełnili też ankiety ewaluacyjne dotyczące dotychczasowej oferty poradni.
Data powstania: wtorek, 19 maj 2015 12:52
Data opublikowania: wtorek, 19 maj 2015 13:02
Opublikował(a): Natalia Chudy
Zaakceptował(a): Natalia Chudy
Artykuł był czytany: 20220 razy