BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży informuje, że w skutek przeprowadzonego zapytania ofertowego na zorganizowanie i przeprowadzenie warsztatów grupowych dot. podnoszenia własnej wartości dla 60 uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”, do dnia 2 grudnia 2013 r. do godziny 10:00 do PCPR w Łomży wpłynęło łącznie 8 ofert.
Nazwa wykonawcy, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą:

EKO-SYSTEM KALISZ
Józef Grygorcewicz
62 – 800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3

Cena oferty: 4 679,00 zł brutto (słownie: cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych, zero groszy)

Uzasadnienie – oferta uzyskała 81,94 punktów, co jest najwyższą oceną punktową wg kryteriów podanych w zapytaniu ofertowym.


Zestawienie ofert i ocen:


1. IRIVA Sp. z o.o.
ul. Jana Pawła II 55/79,
01-024 Warszawa
Oddział ul. Chmielna 98 lok.22,
00-801 Warszawa
Uzyskane Punkty: 59,74

2. Instytut Szkoleń i Analiz Gospodarczych SA
00-867 Warszawa,
Al. Jana Pawła II 27
Uzyskane Punkty: 35,90

3. ICN Centrum Kompetencji
Tomasz Sobkowicz
20 – 148 Lublin, ul. Związkowa 4
Uzyskane Punkty: 49,38

4. Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr „KURSOR”
Oddział w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Narutowicza 66
Uzyskane Punkty: 52,53

5. FIRMA B-CONSULTING
Bartłomiej Gębarowski
35-114 Rzeszów,
ul. Malczewskiego 11 lok. 49
Uzyskane Punkty: 61,04

6. EKO-SYSTEM KALISZ
Józef Grygorcewicz
62-800 Kalisz, ul. Rumińskiego 3
Uzyskane Punkty: 81,94

7. Placówka Kształcenia Ustawicznego „LOGOS” Centrum Edukacyjne
18-400 Łomża,
ul. Kard. Wyszyńskiego 6 lok. 44
Oferta zastała odrzucona ze względu na niespełnienie warunków zapytania ofertowego w części: WYMAGANIA STAWANE WYKONAWCOM, punkt 2) „Zapewnienie kadry o odpowiednim wykształceniu i doświadczeniu w prowadzeniu szkoleń z zakresu opisanego w przedmiocie zamówienia…”

8. INPLUS CONSULTING
Iwona Przewor
ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin
Uzyskane Punkty: 33,98


Łomża, 03.12.2013 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Data powstania: wtorek, 3 gru 2013 12:00
Data opublikowania: wtorek, 3 gru 2013 12:04
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2005 razy