BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Wezwanie osób uprawnionych do odbioru depozytu po zmarłym mieszkańcu Domu Pomocy Społecznej

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży – działając na podstawie art. 6 pkt 5 Ustawy z dnia 18 października 2006 r. o likwidacji niepodjętych depozytów (Dz. U. z 2006 r., Nr 208, poz. 1537, z późn. zm.)

poszukuje i wzywa spadkobierców Mieszkańca tut. Domu:

Pana Bolesława Sienickiego (nazwisko rodowe: Sienicki), ur. 04.11.1925 roku w Rostki, zmarłego 03.05.2020 roku w Łomży w celu odbioru depozytu.

Depozyt składa się ze środków pieniężnych w wysokości: 14 199,96 zł. (czternaście tysięcy sto dziewięćdziesiąt dziewięć zł, 96/100).

Depozyt wartościowy wydaje się jego prawnym spadkobiercom po przedstawieniu dowodu uprawniającego do spadkobrania (stwierdzenia praw spadku przeprowadzonego przez Sąd lub aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza).

Spadkobierców prosimy o zgłoszenie się do siedziby Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej, przy ul. Sikorskiego 222 w Łomży. Termin do odbioru depozytu wynosi 3 lata od dnia zamieszczenia niniejszego ogłoszenia na tablicy informacyjnej w siedzibie tut. DPS oraz Biuletynie Informacji Publicznej. Niepodjęcie depozytu przez osoby uprawnione we wskazanym wyżej terminie spowoduje jego likwidację poprzez przejście praw do tego depozytu na rzecz Skarbu Państwa (art. 5 cytowanej na wstępie ustawy) po uprzednim przeprowadzeniu postępowania we właściwym miejscowo Sądzie.

Ogłoszenie zamieszczone na tablicy informacyjnej tut. Domu oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Dyrektor - Marian Knopkiewicz

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 lis 2021 10:33
Data opublikowania: piątek, 12 lis 2021 10:39
Opublikował(a): Mariusz Kozikowski
Zaakceptował(a): Mariusz Kozikowski
Artykuł był czytany: 1865 razy