BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 30.X.2013r.

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 50 miejsc dla kobiet przewlekle psychicznie chorych przebywających w Domu Pomocy Społecznej pw. Św. Franciszka z Asyżu w Tykocinie prowadzonym przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej,
dokonano wybory oferty Caritas Diecezji Łomżyńskiej na realizację powyższego zadania publicznego i przeznaczono w 2014 r. kwotę 419 520 zł.
Data powstania: czwartek, 31 paź 2013 10:04
Data opublikowania: czwartek, 31 paź 2013 10:05
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1705 razy