BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert z dnia 30.X.2013r.

Zarząd Powiatu Łomżyńskiego zawiadamia, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu domu pomocy społecznej na 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku przebywających w Domu Pomocy Społecznej im. Wiktorii Kowalewskiej w Łomży prowadzonym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży,
dokonano wybory oferty Zarządu Okręgowego Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Łomży na realizację powyższego zadania publicznego i przeznaczono w 2014 r. kwotę 152 964 zł.
Data powstania: czwartek, 31 paź 2013 10:03
Data opublikowania: czwartek, 31 paź 2013 10:04
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1639 razy