BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozeznanie Rynku – Przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego "Razem ku samodzielności"

W związku z zamiarem udzielenia zamówienia publicznego w przedmiocie przygotowania i opublikowania Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności”, w ramach realizowanego przez PCPR w Łomży projektu pn. „Razem ku samodzielności -Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Poddziałania 7.1.2 Działanie 7.1 Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie w/w usługi.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. kosztów zorganizowania i przeprowadzenia ww. usługi.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i opublikowanie Biuletynu Informacyjnego „Razem ku samodzielności” o następujących parametrach:
• format A4,
• papier kredowy / błyszczący (okładka 250g, pozostałe strony 200g),
• pełen kolor,
• nakład: 1000 egzemplarzy,
• ilość stron: 28 lub 24*

* prosimy o wycenę dla dwóch wariantów zamówienia: dla 28 stron i dla 24 stron biuletynu


Dodatkowe wymagania od wykonawcy:
• projekt graficzny, łamanie tekstów;
• zapewnienie minimum 3 artykułów na uzgodniony wcześniej ze zlecającym temat społeczny, np. w zakresie rodzinnej pieczy zastępczej, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, itd.
(pozostałe artykuły i zdjęcia zapewnia zlecający);
• dystrybucja biuletynów na terenie powiatu łomżyńskiego (dostarczenie do miejsc wskazanych przez zlecającego – maksymalnie 10 miejsc).


Termin wykonania usługi:
- do 30 listopada 2013 r.


Przy ocenie ofert będą brane następujące kryteria:
- cena,
- doświadczenie specjalistów (min. 3 artykuły na temat społeczny),
- doświadczenie wykonawcy przy realizacji podobnych przedsięwzięć.


Ofertę cenową należy sporządzić na załączonym formularzu ofertowym i przesłać:
• mailowo na adres pcprlomza@wp.pl
• faksem (86) 215 69 70
• pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży, ul. Szosa Zambrowska 1/27, 18 - 400 Łomża
• doręczyć osobiście w siedzibie Zamawiającego,

do dnia 08.10.2013 r. do godz. 12.00


Odpowiedź na zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.


Łomża, 01.10.2013 r.
Dyrektor PCPR w Łomży
Edward Jarota
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 1 paź 2013 11:54
Data opublikowania: wtorek, 1 paź 2013 13:59
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 1573 razy