BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zamówienia publicznego na przeprowadzenie doradztwa specjalistycznego dla uczestników projektu systemowego „Razem ku samodzielności…”

oraz klientów PCPR w Łomży w ramach realizacji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży projektu systemowego pn: „Razem ku samodzielności – Integracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII: Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2: Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13.05.2013 r. do godz. 09:00, do PCPR w Łomży wpłynęło 12 ofert.

CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA:

ZESTAWIENIE OFERT - KRYTERIUM CENA (100%)
1. Wójcik Alicja Mariola, ul. Wojska Polskiego 67/3, 18 – 500 Kolno
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 70 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto:18 480 zł
2. Sylwia Malinowska, ul. Skierkowskiego 22/18, 07 – 410 Ostrołęka
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 69 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 18 216 zł


Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

Sylwia Malinowska, ul. Skierkowskiego 22/18, 07 – 410 Ostrołęka
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 69 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 18 216 zł


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wszyscy oferenci spełniali wymagania postawione przez zamawiającego, w związku z czym wybrano ofertę korzystniejszą (z najniższą ceną).CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA:

ZESTAWIENIE OFERT - KRYTERIUM CENA (100%)
1. Zbigniew Sokólski, ul. Gruntowa 6a/13, 15 – 706 Białystok
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 80 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 11 200 zł
2. Czesław Jarosz, ul. M. Kopernika 19, 18 – 400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 100 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 14 000 zł


Wybrano ofertę, tj.

Czesław Jarosz, ul. M. Kopernika 19, 18 – 400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 100 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 14 000 zł


Uzasadnienie wyboru oferty:

Oferta Pana Zbigniewa Sokólskiego została odrzucona ponieważ nie spełniała wymogów określonych w zapytaniu ofertowym w punkcie dot. wymaganego wykształcenia i doświadczenia zawodowego:
„Tytuł mgr psychologii, 5- letnie doświadczenie zawodowe w prowadzeniu pomocy psychologicznej”.
CZĘŚĆ III ZAMÓWIENIA:

ZESTAWIENIE OFERT - KRYTERIUM CENA (100%)
1. Zbigniew Sokólski, ul. Gruntowa 6a/13, 15 – 706 Białystok
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 80 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 5 200 zł


Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

Zbigniew Sokólski, ul. Gruntowa 6a/13, 15 – 706 Białystok
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 80 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 5 200 zł


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferent spełniał wymagania postawione przez zamawiającego, jednocześnie była to jedyna oferta jaka wpłynęła do PCPR w wyznaczonym terminie.
CZĘŚĆ IV ZAMÓWIENIA:

ZESTAWIENIE OFERT - KRYTERIUM CENA (100%)
1. Kancelaria Prawnicza, Radca Prawny Norbert Witulski, ul. B. Chrobrego 4/36, 12-100 Szczytno
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 123 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 9 840 zł
2. Marta Pogorzelska, ul. Białostocka 19/15, , 18 – 300 Zambrów
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 89,99 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 7 199,20 zł
3. Grażyna Ramotowska, ul. Łukasińskiego 80, 18 – 400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 100 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 8 000 zł
4. Monika Duchnowska, ul. Śniadeckiego 24/29, 18 – 400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 60 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 4 800 zł


Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

Monika Duchnowska, ul. Śniadeckiego 24/29, 18 – 400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 60 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 4 800 zł


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wszyscy oferenci spełniali wymagania postawione przez zamawiającego, w związku z czym wybrano ofertę korzystniejszą (z najniższą ceną).CZĘŚĆ V ZAMÓWIENIA:

ZESTAWIENIE OFERT - KRYTERIUM CENA (100%)
1. Marta Pogorzelska, ul. Białostocka 19/15, , 18 – 300 Zambrów
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 89,99 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 699,70 zł
2. Grażyna Ramotowska, ul. Łukasińskiego 80, 18 – 400 Łomża
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 100 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 3000 zł
3. Tomasz Fimowicz, ul. Młynarskiego 3/9, 16 – 400 Suwałki
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 85 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 550 zł


Wybrano najkorzystniejszą ofertę, tj.

Tomasz Fimowicz, ul. Młynarskiego 3/9, 16 – 400 Suwałki
Wynagrodzenie brutto za 1 godzinę: 85 zł
Wartość wynagrodzenia ogółem brutto: 2 550 zł


Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Wszyscy oferenci spełniali wymagania postawione przez zamawiającego, w związku z czym wybrano ofertę korzystniejszą (z najniższą ceną).


Łomża, dnia 14.05.2013 r.
Dyrektor PCPR Łomża
Edward Jarota
Data powstania: wtorek, 14 maj 2013 14:57
Data opublikowania: wtorek, 14 maj 2013 15:01
Opublikował(a): Urszula Szlichta
Zaakceptował(a): Urszula Szlichta
Artykuł był czytany: 2137 razy