BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 16

odbędzie sie w dniu 4-go kwietnia 2008 roku (piątek) o godz. 10.00. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27 (sala nr 308, II piętro).
PROPONOWANY PORZĄDEK POSIEDZENIA OBEJMUJE:
1. Udział w Komisji Konkursowej do spraw powierzenia przez powiat łomżyński w roku 2008 zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
2. Zaopiniowanie wniosków o nagrodę Starosty Łomżyńskiego w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony dóbr kultury za 2007 rok.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania honorowego obywatelstwa powiatu łomżyńskiego.
4. Sprawy różne:
- zaopiniowanie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Łomżyńskiego.
Data powstania: piątek, 28 mar 2008 13:17
Data opublikowania: piątek, 28 mar 2008 13:21
Data przejścia do archiwum: wtorek, 8 kwi 2008 13:26
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 1742 razy