BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - DOSTAWY

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Zakup paliw: olej napędowy ON, etylina Pb95 z podziałem na poszczególne części (Znak sprawy: ZDP-1.252.P-24.1805.2021)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/notice/public/48423/details

Data powstania: piątek, 17 gru 2021 14:25
Data opublikowania: piątek, 17 gru 2021 14:26
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 719 razy