BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: "Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1904B i 1937B, z podziałem na poszczególne części"

Adres strony internetowej, na której jest prowadzone postępowanie i na której będą dostępne wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą: https://zdplomza.ezamawiajacy.pl

 

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 12 mar 2021 14:06
Data opublikowania: piątek, 12 mar 2021 14:16
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 665 razy