BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Mrówki - Nieławice o dł. 1100m

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1962B Mrówki - Nieławice o dł.  1100m.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/notice/public/31210/details

 

Data powstania: wtorek, 15 cze 2021 12:39
Data opublikowania: wtorek, 15 cze 2021 12:41
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 520 razy