BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i rozbudowę drogi powiatowej nr 1911B na odcinku Rybaki-Drogoszewo – DK nr 61 na odc. o dł. ok. 3,1 km, gm. Miastkowo

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/notice/public/32755/details

 

Data powstania: czwartek, 1 lip 2021 11:42
Data opublikowania: czwartek, 1 lip 2021 11:50
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 801 razy