BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie:

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych  o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części:

 Część I - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Strzeszewo  o dł. odc. 4525m, gm. Śniadowo

Część II - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo – Boginie na dł. odc. ok. 4630m, gm. Piątnica

Część III - Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry  na dł. odc. ok. 1850m, gm. Śniadowo.

 

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/notice/public/26112/details

Data powstania: wtorek, 13 kwi 2021 14:51
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2021 14:55
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 173 razy