BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B z podziałem na poszczególne części.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie pn.  

Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg powiatowych o nr 1996B, 1934B, 1950B  z podziałem na poszczególne części:

Część I: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1996B na odc. Brulin – Strzeszewo   dł. odc. 4525m, gm. Śniadowo,

Część II: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1934B Drozdowo – Rakowo – Boginie na dł. odc. ok. 4630m, gm. Piątnica,

Część III: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1950B na odc. Zagroby – Żebry  na dł. odc. ok. 1850m, gm. Śniadowo.

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/notice/public/27238/details

Data powstania: środa, 28 kwi 2021 13:00
Data opublikowania: środa, 28 kwi 2021 13:08
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 616 razy