BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 01 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Życzenia Wielkanocne

Dodanie nowej wiadomości: Życzenia Wielkanocne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 06 kwietnia 2021

Wiadomości

Pliki do pobrania

Wstawiono odnośnik do listy - [Wszystkie zmiany]

Pliki do pobrania

Wstawiono odnośniki do listy spraw - [Wszystkie zmiany]

Pliki do pobrania

Zmiana struktury strony - [Wszystkie zmiany]

Pliki do pobrania

Edycja wiadomości Świadczone usługi - [Wszystkie zmiany]

Główna Księgowa

Dodanie nowej wiadomości: Główna Księgowa - [Wszystkie zmiany]

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Inspektorzy Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - obowiązuje gdy projekt sporządzany był wg starych zasad

Dodanie nowej wiadomości: Przyjmowanie zawiadomień o zmierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych - [Wszystkie zmiany]

Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu

Dodanie nowej wiadomości: Przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót na rzecz innego podmiotu - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie pozwolenia na użytkowanie

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie pozwolenia na użytkowanie - [Wszystkie zmiany]

Składanie wniosków on-line

Dodanie nowej wiadomości: Składanie wniosków on-line - [Wszystkie zmiany]

Składanie wniosków on-line

Edycja wiadomości Składanie wniosków on-line - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 07 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.17.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.17.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 09 kwietnia 2021

Wiadomości

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.8.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 1/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 14 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na  wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 2/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie: zasad centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Powiecie Łomżyńskim i jego jednostkach budżetowych - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 3/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 20 stycznia 2021 roku w sprawie: powołania komisji do oceny wykonania rekultywacji gruntów położonych w obrębie ewidencyjnym Burzyn, jednostce ewidencyjnej Jedwabne – obszar wiejski, oznaczonych w operacie ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 87 - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian do „Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Starostwie Powiatowym w Łomży” - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 1 marca 2021 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 7/2021 Starosty Łomżyńskiego z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie: ustalenia stawki jednostkowej za korzystanie z samochodów służbowych Starostwa Powiatowego w Łomży przez jednostki organizacyjne Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 13 kwietnia 2021

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.28.2021.MP

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.28.2021.MP - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.234.2020.ED - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 14 kwietnia 2021

Wiadomości

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Zadania i kompetencje Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 16 kwietnia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 77

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 77 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 76/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 76/21 z posiedzenia Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 26 marca 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podsatwowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży

Edycja wiadomości Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2021

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 21 kwietnia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 78

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 78 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości INFORMACJA dla mieszkańców Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 22 kwietnia 2021

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.9.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.13.2021 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 23 kwietnia 2021

Wiadomości

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 26 kwietnia 2021

Wiadomości

XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości XXIII Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży za 2020 rok

Dodanie nowej wiadomości: Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej z siedzibą w Łomży za 2020 rok - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wszczęciu postępowania - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 27 kwietnia 2021

Wiadomości

Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2021 roku

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o danych o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od I stycznia do 31 marca 2021 roku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2021

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.14.2021 - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210..68.2021.DK

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210..68.2021.DK - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 77/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 15 kwietnia 2021 roku  

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 77/21 z  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Łomżyńskiego w dniu 15 kwietnia 2021 roku   - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 28 kwietnia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 79

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 79 - [Wszystkie zmiany]

Petycja nr 001/2021 i sposób jej załatwienia

Dodanie nowej wiadomości: Petycja nr 1/2021 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - Usługi - [Wszystkie zmiany]

Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne przekazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii dotyczące praktycznego wdrażania zasad spełniania wymagań bioasekuracji w gospodarstwach utrzymujących świnie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 29 kwietnia 2021

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19    

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 19     - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 20

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 20 - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Składanie wniosków on-line

Dodano skrzynkę epuap - [Wszystkie zmiany]

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Inspektorzy Nadzoru Budowlanego

Edycja wiadomości Inspektorzy Nadzoru Budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 30 kwietnia 2021

Wiadomości

Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Transmisja XXIII Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian