BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Ostrołęce BI.ZUZ.5.4210.28.2021.MP

Zawiadomienie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów w rurociągach osłonowych tj. przejście elektroenergetycznymi kablowymi liniami średniego napięcia SN 15kV i niskiego napięcia nn 0,4 kV, pod dnem Dopływu spod Rządkowa w km 0+980, na działkach o nr ew. 257, 247, 258/1, obręb Piątnica Poduchowna, gmina Piątnica, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Pliki do pobrania:
Data powstania: wtorek, 13 kwi 2021 08:48
Data opublikowania: wtorek, 13 kwi 2021 08:54
Data przejścia do archiwum: środa, 21 kwi 2021 08:32
Opublikował(a): Krystyna Gosiewska
Zaakceptował(a): Krystyna Gosiewska
Artykuł był czytany: 35 razy