BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 stycznia 2019

Wiadomości

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa.

Dodanie nowej wiadomości: Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XL/206/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 8 listopada 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXXIII/176/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 7 marca 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.17.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.16.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.15.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2018

Edycja wiadomości Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.12.2018 - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

Edycja wiadomości INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2018

Edycja wiadomości Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.11.2018 - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o drugim przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Remont drogi powiatowej nr 1934B na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 1933B w m. Piątnica Włościańska km 0+000 – 0+221” - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 stycznia 2019

Wiadomości

Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa

Edycja wiadomości Struktura Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Budownictwa - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.18.2018 - [Wszystkie zmiany]

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

Dodanie nowej wiadomości: WYKAZ NIERUCHOMOŚCI POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY - [Wszystkie zmiany]

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami

Edycja wiadomości Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na III sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Dodanie nowej wiadomości: I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości II Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja

Edycja wiadomości I Sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego - transmisja - [Wszystkie zmiany]

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2019

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.2.2019 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 1

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 1 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 2 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 3 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 stycznia 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 3/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 3/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 19 grudnia 2018 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2018 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 4/18 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr I/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr II/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Komunikat organizacyjny Powiatowego SZS

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat organizacyjny Powiatowego SZS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 stycznia 2019

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2018

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.19.2018 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na IV Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Stare Kupiski, ul. Janowska, gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ZRID - Dobrzyjałowo, gm. Piątnica, Pieńki - Borowe, gm. Jedwabne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 stycznia 2019

Wiadomości

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat - [Wszystkie zmiany]

Prośba o przekazanie 1%

Dodanie nowej wiadomości: Prośba o przekazanie 1% - [Wszystkie zmiany]

Punktacja indywidualnych zawodów

Dodanie nowej wiadomości: Punktacja indywidualnych zawodów - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 stycznia 2019

Wiadomości

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK.

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.173.2018.MK. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 stycznia 2019

Wiadomości

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Dodanie nowej wiadomości: IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 stycznia 2019

Wiadomości

Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 20 stycznia 2019

Wiadomości

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja

Edycja wiadomości IV sesja Rady Powiatu Łomżyńskiego -transmisja - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy

Edycja wiadomości Rada Powiatu 2018-2023 - skład osobowy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 22 stycznia 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 stycznia 2019

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/5/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr II/6/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 19 grudnia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Powiatu Łomżyńskiego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 stycznia 2019

Wiadomości

Protokół nr 5/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 stycznia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 9 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.2.2019

Dodanie nowej wiadomości: Wycofanie zgłoszenia budowy ROŚB.6743.13.2.2019 - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2019

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.1.2019 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 25 stycznia 2019

Wiadomości

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu”

Edycja wiadomości Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na zadanie pn.: „Zakup i dostawa sprzętu” - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.147.2018.KB

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Białymstoku BI.RUZ.421.147.2018.KB - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert - [Wszystkie zmiany]

Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Imienny wykaz głosowań radnych na IV sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 stycznia 2019

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 8

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu nr 8 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 6/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Projekt protokołu nr 6/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 7/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2019 roku

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 7/19 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 24 stycznia 2018 roku - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 stycznia 2019

Wiadomości

Protokół nr II/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr III/18 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2019 ROK

Dodanie nowej wiadomości: PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W ZARZĄDZIE DRÓG POWIATOWYCH W ŁOMŻY NA 2018 ROK9 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian