BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/20/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 stycznia 2019 roku
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

 

            Na podstawie § 13 ust.1 Statutu Powiatu Łomżyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/169/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 04 grudnia 2013 r. w  sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomżyńskiego  ( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz.4513 z 2018 r. poz. 1251, 4611) uchwala się, co następuje:

 

 § 1.

 

Uchwala się plan pracy Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                     Przewodniczący Rady

 

                                                                                                           Jan Kuczyński

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2019 12:27
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 772 razy