BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr IV/21/2019 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 16 stycznia 2019 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2019 rok.

 

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432) oraz § 38 ust. 3 Statutu Powiatu Łomżyńskiego, (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 4513, z 2018 r. poz. 1251, 4611), uchwala się, co następuje:

 § 1.

 

Zatwierdza się roczny plan kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2019 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

 § 2.

 

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

 § 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                               Przewodniczący Rady

 

                                                                                                                       Jan Kuczyński

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 23 sty 2019 12:29
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 801 razy