BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr 7/25/2019 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 24 stycznia 2019 roku
w sprawie nieodpłatnego przekazania majątku ruchomego stanowiącego własność Powiatu Łomżyńskiego.

 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432, 2500) – uchwala się, co następuje:

§ 1

Przekazać nieodpłatnie sprzęt biurowy zgodnie z załącznikiem do uchwały będący   w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży na rzecz: Koła Łowieckiego „Sokół” w Łomży, Miejskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży oraz Regionalnego Ośrodkowi Kultury w Łomży.

§ 2.

 Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Łomży.

 § 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Członkowie Zarządu:                                                Przewodniczący Zarządu:


  1. Maria Dziekońska …….…….………                   Lech Marek Szabłowski
  2. Agnieszka Zduńczyk ………………….
  3. Tadeusz Góralczyk ………………….
  4. Kazimierz Polkowski ………………….

 

Załącznik do Uchwały Nr 7/25/2019

Zarządu Powiatu Łomżyńskiego

z dnia 24 stycznia 2019 roku

 

 


  1. Wykaz sprzętu przekazywanego Kołu Łowieckiemu „Sokół” w Łomży:

Drukarka Samsung ML 2250 o nr seryjnym: BADY303916P i nr inwentarzowym: PUP.L.I.14/121/1-2- wartość początkowa 1.268,80 zł.

 


  1. Wykaz sprzętu przekazywanego Miejskiemu Towarzystwu Krzewienia Kultury Fizycznej w Łomży:

Kserokopiarka Mita KM 1620 o nr seryjnym: KJA4713014 i nr inwentarzowym: PUP.L.ST.5/37/1 - wartość początkowa 5.500,00 zł.

 

  • Wykaz sprzętu przekazywanego Regionalnemu Ośrodkowi Kultury w Łomży:

Kopiarka Kyocera FS-1128 MFP o nr seryjnym MDA0Y77963    i nr inwentarzowym PUP.L.I. 42.370/1 - wartość początkowa 2.447,70 zł.

 

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 25 sty 2019 14:20
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 679 razy
Ilość edycji: 1