BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

czwartek, 02 stycznia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 03 stycznia 2014

Wiadomości

Terminarz Ginmazjad Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Ginmazjad Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Terminarz Igrzysk Powiatowych

Dodanie nowej wiadomości: Terminarz Igrzysk Powiatowych - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr 81/294/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/294/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 81/293/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/293/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do zawarcia umowy partnerskiej z Powiatem Kolneńskim i Powiatem Zambrowskim dotyczącej realizacji projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 81/294/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 81/294/2013 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 18 grudnia 2013 roku w sprawie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu Łomżyńskiego oraz do podejmowania wszelkich niezbędnych działań związanych z realizacją projektu „Twoje życie – twój wybór” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 08 stycznia 2014

Wiadomości

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27

Edycja wiadomości Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży ul.Szosa Zambrowska 1/27 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 81/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2013 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 81/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 18 grudnia 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Łomzyńskiego z dnia

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 52/2013 Starosty Łomzyńskiego z dnia w sprawie: - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 09 stycznia 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 83

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 83 - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 82/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 82/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 grudnia 2013 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 50/2013 Starosty Łomzyńskiego z dnia 19 listopada 2013 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 50/2013 Starosty Łomzyńskiego z dnia 19 listopada 2013 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

niedziela, 12 stycznia 2014

Wiadomości

Turniej w badmintona

Dodanie nowej wiadomości: Turniej w badmintona - [Wszystkie zmiany]

Komunikat Zarządu P SZS

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat Zarządu P SZS - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 14 stycznia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Wydawanie pozwolenia na użytkowanie

Edycja wiadomości Wydawanie pozwolenia na użytkowanie - [Wszystkie zmiany]

środa, 15 stycznia 2014

Wiadomości

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 16 stycznia 2014

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Uchwała Nr 83/309/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 83/309/2014 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 15 stycznia 2014 roku w sprawie: planów finansowych zadań na 2014 rok z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wykonywania przez jednostki samorządu powiatowego. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 21 stycznia 2014

Wiadomości

Protokół nr 83/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 83/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 15 stycznia 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 22 stycznia 2014

Wiadomości

Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Edycja wiadomości Zaproszenie na XXX Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 23 stycznia 2014

Wiadomości

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 84

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 84 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 28 stycznia 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 29 stycznia 2014

Wiadomości

Szachowy turniej

Dodanie nowej wiadomości: Szachowy turniej - [Wszystkie zmiany]

Mistrzostwa wojewódzkie w indywidualnym tenisie stołowym

Dodanie nowej wiadomości: Mistrzostwa wojewódzkie w indywidualnym tenisie stołowym - [Wszystkie zmiany]

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych roku 2014 należących do właściwości powiatu łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 84/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2014 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 84/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 29 stycznia 2014 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 31 stycznia 2014

Wiadomości

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian