BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXX/177/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego

z dnia: 30 grudnia 2013 roku
w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 roku z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Na podstawie art. 35a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz. U. z 2011 r. nr 127 poz. 721 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. 2013 r., poz. 595) uwzględniając plan finansowy PFRON na 2013 rok, uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale nr XXV/138/2013 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 13 marca 2013 r. w sprawie wskazania zadań i przeznaczenia środków na ich realizację w 2013 r. z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wprowadza się następującą zmianę:
2. Określa się zadania wskazane w załączniku do uchwały, na które przeznacza się środki PFRON przypadające dla powiatu łomżyńskiego w 2013 roku.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Jarosław Kulesza
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 3 sty 2014 11:32
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1235 razy