BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 12/2013 Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży z dnia 10 grudnia 2013roku

Na podstawie art.11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223 poz. 1458 z późn.zm. ) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ogłaszam nabór na stanowisko starszego referenta ds. ewidencji magazynu z równoczesnym wykonywaniem obowiązków sekretarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży.


§ 2. Określam kryteria doboru kandydatów na stanowisko starszego referenta ds. ewidencji magazynu z równoczesnym wykonywaniem obowiązków sekretarki w Zarządzie Dróg Powiatowych w Łomży w ogłoszeniu o naborze.


§ 3. Ustalam termin przyjmowania ofert do dnia 23 grudnia 2013roku.

§ 4. Zamieszczam ogłoszenie o naborze na tablicy ogłoszeń i w Biuletynie
Informacji Publicznej Zarządu Dróg Powiatowych w Łomży.

§ 5. Powołuję komisję w sprawie przeprowadzenia naboru w składzie:

1)Janusz Świderski - przewodniczący,
2)Małgorzata Szabłowska - sekretarz,
3)Barbara Chojnowska - członek.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Data powstania: czwartek, 12 gru 2013 09:42
Data opublikowania: czwartek, 12 gru 2013 09:44
Data przejścia do archiwum: wtorek, 24 gru 2013 08:55
Opublikował(a): Barbara Chojnowska
Zaakceptował(a): Barbara Chojnowska
Artykuł był czytany: 1461 razy