BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Realizacja zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki - Drogoszewo o dł. odc. ok. 800m”

25.08.2023r. Powiat Łomżyński podpisał  umowę na realizację  zdania  pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1911B Rybaki - Drogoszewo o dł.  odc. ok. 800m”. Wykonawcą inwestycji jest: PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWO-MOSTOWYCH OSTRADA Sp. z o.o.   w restrukturyzacji, ul. Lokalna 2, 07-410 Ostrołęka.                                

Zakres inwestycji obejmuje:

  • Przebudowę istniejącej jezdni o nawierzchni żwirowej na nawierzchnię bitumiczną szerokości 5,5-6,0m o następującej konstrukcji:

- warstwa ścieralna z AC11S D50/70, kat. ruchu KR 1-2, gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z AC16W D50/70, kat. ruchu KR 1-2, gr. 8 cm,

- warstwa wyrównawcza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 C50/30 wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie śr. grub. 5 cm,

- istniejąca konstrukcja jezdni.

  • Przebudowę poboczy na pobocza szerokości min. 0,5m o nawierzchni z kruszywa CNR,
  • Wykonanie na działki przyległe do terenu pasa drogowego zjazdów o następującej konstrukcji: zjazdy o nawierzchni bitumicznej:

- warstwa ścieralna z AC11S D50/70, kat. ruchu KR 1-2, gr. 4 cm,

- warstwa wiążąca z AC16W D50/70, kat. ruchu KR 1-2, gr. 8 cm,

- podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 C50/30 wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie grub. 22 cm.

zjazdy o nawierzchni żwirowej:

- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwiązanego 0-31,5 C50/30 wg PN-EN 13285 stabilizowanego mechanicznie grub. 22 cm.

  • wykonanie oznakowania pionowego (wg. odrębnego opracowania),
  • ułożenie rur osłonowych na istniejącej linii telekomunikacyjnej.

Zdanie zrealizowane zostało  dofinasowane ze środków Województwa Podlaskiego.

Całkowita wartość zadania: 1 148 689,72  zł

 Wartość dofinasowania ze środków Województwa Podlaskiego: 1 000 000,00 zł.

Termin zakończenia zadania: 22.12.2023r.

 

Data powstania: wtorek, 2 sty 2024 13:45
Data opublikowania: wtorek, 2 sty 2024 13:59
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 159 razy