BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1968B – dr 1961B – Zanklewo o dł. ok. 4100m

Uzyskane efekty rzeczowe:

- długość jezdni 4080 m, bitumiczna o szer. 6 m o konstrukcji dostosowanej do natężenia ruchu KR2,

- wykonanie obustronnych poboczy o szer. 1,0 m o nawierzchni z kruszywa,

- budowa zjazdów o nawierzchni z kruszywa,

- budowa kanału technologicznego,

- wykonanie nowego oznakowania oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego na całej długości odcinka,

- odwodnienie powierzchniowe, w tym remont istniejących przepustów,

- przebudowa 2 skrzyżowań,

Wydatki na realizację zadania w 2023 r.: 7 454 913,90 zł w tym:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg: 3 092 500,00 zł

Wkład własny do inwestycji (Powiat i Gmina Wizna): 4 362 413,90 zł

Wykonawca Robót Drogowych: BIK-PROJEKT Sp. z o. o. w Łomży ul. Poligonowa 32, 18-400 Łomża.

 

Data powstania: poniedziałek, 22 sty 2024 14:13
Data opublikowania: poniedziałek, 22 sty 2024 14:17
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 97 razy