BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zapytanie ofertowe na na wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych

Zapytanie ofertowe na wykonanie i zamontowanie tablic tyflograficznych oraz planów tyflograficznych w ramach przedsięwzięcia grantowego projektu ,,Dostępny Samorząd- granty”, Działanie 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w projekcie ,,Poprawa dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Łomży”.

Tryb udzielania zamówienia:

Postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w STAROSTWIE POWIATOWYM  W ŁOMŻY o wartości nieprzekraczającej 130 000,00 zł., stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 10/2023 Starosty Łomżyńskiego z dnia 2 maja 2023 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych   w Starostwie Powiatowym w Łomży,  o wartości nie przekraczającej  130 000,00  złotych.

Pytania kierować na e-mail:

1) ewelina.waszeborowska@powiatlomzynski.pl

2) beata.korwek@powiatlomzynski.pl

 

Data powstania: środa, 24 maj 2023 11:23
Data opublikowania: środa, 24 maj 2023 13:21
Data edycji: środa, 24 maj 2023 13:28
Data przejścia do archiwum: poniedziałek, 5 cze 2023 14:48
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 158 razy
Ilość edycji: 8