BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1954B Wszerzecz - Uśnik na odcinku o długości ok. 2700 m (II postępowanie) - znak sprawy: ZDP-1.252.P-25.1762.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia  z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/134578/notice/public/details

Data powstania: poniedziałek, 30 paź 2023 11:56
Data opublikowania: poniedziałek, 30 paź 2023 11:58
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 255 razy