BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi powiatowej nr 1919B w m. Orlikowo (znak sprawy: ZDP-1.252.P-20.1568.2023)

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia                    z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/129098/notice/public/details

 

Data powstania: czwartek, 28 wrz 2023 08:42
Data opublikowania: czwartek, 28 wrz 2023 08:44
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 155 razy