BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym art. 275 ust. 1 ustawy PZP (podstawowym bez negocjacji) na zadanie: Remont drogi dla pieszych w m. Jedwabne (ul. Pl. Jana Pawła II i Wojska Polskiego) - Znak sprawy: ZDP-1.252.P-24.1748.2023

Postępowanie prowadzone jest za pośrednictwem Platformy Zakupowej, gdzie zamieszczona została dokumentacja - Ogłoszenie o zamówieniu, Specyfikacja Warunków Zamówienia  z załącznikami oraz pozostałe dokumenty związane z niniejszym postępowaniem będą znajdowały się na powyższej platformie. Link do postępowania:

 

https://zdplomza.ezamawiajacy.pl/pn/zdplomza/demand/134372/notice/public/details

 

Data powstania: piątek, 27 paź 2023 13:17
Data opublikowania: piątek, 27 paź 2023 13:20
Opublikował(a): Marzena Nieciecka
Zaakceptował(a): Marzena Nieciecka
Artykuł był czytany: 295 razy