BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w 2024 roku

Na podstawie Uchwały Zarządu Powiatu Łomżyńskiego Nr 176/824/2024 z dnia 20 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia i ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Łomżyńskiego w roku 2024 przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, w wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego, Zarząd Powiatu Łomżyńskiego dokonał wyboru ofert na realizację w 2024 roku następujących zadań publicznych.

Zestawienie ofert które otrzymały dofinansowanie z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji i dziedzictwa narodowego:

1.

Fundacja Muzyczna Ostinato z siedzibą w Czartorii

Koncert muzyki klasycznej zorganizowany w ramach XX

Międzynarodowego Festiwalu Kameralistyki ,,SACRUM ET MUSICA”

2 800,00 zł.

 

2.

Oddział Regionalny Towarzystwa Uniwersytetów Ludowych w Łomży

„Złoty Wiek – Ciekawy i Radosny - 21 edycja

6 000,00 zł.

 

3.

Stowarzyszenie „Miód na serce”

„Potańcówki objazdowe z muzyką tradycyjną"

3 000,00 zł.

 

4.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

„Piosenka jest dobra na wszystko – XI cykl festiwali tematycznych”

4 000,00 zł.

 

5.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

„Ogólnopolski Konkurs Zespołów Kurpiowskich 2024”

4 500,00 zł.

 

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:

1.

Powiatowy Związek Sportowy w Łomży

„Organizowanie i prowadzenie systemu współzawodnictwa sportowego dla dzieci i młodzieży szkół z terenu Powiatu Łomżyńskiego”

 

22 500,00 zł

2.

Gminny Klub Sportowy Forty Piątnica

„Organizacja dodatkowych zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć w formach pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży”

 

10 000,00 zł

3.

Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe

Realizacja Powiatowego Kalendarza Imprez Sportowych Powiatowego Zrzeszenia LZS

 

8 000,00 zł

4.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Bądźmy razem - jednodniowa impreza integracyjna dla dzieci, młodzieży niepełnosprawnej i ich rodzin z terenu powiatu łomżyńskiego

 

0,00 zł.

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu promocji i upowszechniania turystyki:

 

1.

Fundacja ,,Sztuk i Dialogu’’

Plener malarski – kultura łomżyńska pędzlem malowana (X edycja)

 

6 000,00 zł

 

Zestawienie ofert, które otrzymały dofinansowanie z zakresu promocji i ochrona zdrowia:

 

1.

Caritas Diecezji Łomżyńskiej

Wyjazdowe warsztaty profilaktyczne „Leśny Alchemik”

 

8 000,00 zł

2.

Fundacja RUCH DLA ZDROWIA – KOBIECE PASJE I DZIECIĘCE AKTYWNOŚCI

Aktywna wieś – zajęcia fitness

0,00 zł.

Data powstania: wtorek, 20 lut 2024 14:22
Data opublikowania: wtorek, 20 lut 2024 14:24
Opublikował(a): Edyta Zawojska
Zaakceptował(a): Edyta Zawojska
Artykuł był czytany: 64 razy