BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

wtorek, 01 sierpnia 2017

Wiadomości

Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 02 sierpnia 2017

Wiadomości

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 17/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 06 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania Komisji do Szacowania Szkód. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 sierpnia 2017

Wiadomości

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 sierpnia 2017

Wiadomości

Unieważnienie zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Unieważnienie zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 07 sierpnia 2017

Wiadomości

Zapytanie ofertowe

Dodanie nowej wiadomości: Zapytanie ofertowe - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXII/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXII/16 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, która odbyła się 27 grudnia 2016 roku w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIII/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego, - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXIV/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXIV/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXV/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXV/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr XXVI/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr XXVI/17 z Sesji Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Ogłoszenie

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 sierpnia 2017

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVI/148/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: delegowania przedstawicieli Rady Powiatu Łomżyńskiego do Powiatowej Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 21 czerwca 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 - 2020 - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr XXVII/149/2017 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 2 sierpnia 2017 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łomżyńskiego na lata 2017 - 2020 - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 sierpnia 2017

Wiadomości

Protokół nr 76/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 czerwca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 76/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 czerwca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół nr 77/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 czerwca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 77/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 28 czerwca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego

Dodanie nowej wiadomości: Protokół z unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie zapytania ofertowego - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia”

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Dostawa materiałów drogowych z podziałem na części zamówienia” - [Wszystkie zmiany]

Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”. - [Wszystkie zmiany]

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.8.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 10 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.9.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 11 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.7.2017 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 14 sierpnia 2017

Wiadomości

Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017

Dodanie nowej wiadomości: Zgłoszenie budowy ROŚB.6743.13.11.2017 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 sierpnia 2017

Wiadomości

Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży.

Dodanie nowej wiadomości: Starosta Łomżyński ogłasza nabór na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym i Kadr Starostwa Powiatowego w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Dodanie nowej wiadomości: INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

INFORMACJA

Edycja wiadomości INFORMACJA - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 30/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 17 sierpnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży. - [Wszystkie zmiany]

Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 22/2017 Starosty Łomżyńskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do wyłonienia najkorzystniejszej oferty w ramach przetargu nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dla Łomżyńskiej Grupy Zakupowej. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/261/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/261/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: określenia formy i wartości wkładu własnego Powiatu Łomżyńskiego w ramach projektu zintegrowanego „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO, 3.2.2 RPO” - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/263/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/263/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia, przeznaczonej do publicznej wiadomości, informacji o wykonaniu budżetu powiatu łomżyńskiego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 roku - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/264/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/264/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Piątnica w zakresie pomocy finansowej na remont drogi. - [Wszystkie zmiany]

Uchwała Nr 78/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku

Edycja wiadomości Uchwała Nr 78/266/2017 Zarządu Powiatu Łomżyńskiego z dnia 26 lipca 2017 roku w sprawie: przyjęcia porozumienia z Gminą Śniadowo w zakresie pomocy finansowej na realizację zadania. - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 21 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego - [Wszystkie zmiany]

STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)

Dodanie nowej wiadomości: STAROSTA ŁOMŻYŃSKI na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 sierpnia 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 sierpnia 2017

Wiadomości

Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o braku wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia ROŚB.6743.13.10.2017 - [Wszystkie zmiany]

Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”.

Dodanie nowej wiadomości: Informacja z otwarcia ofert złożonych w postępowaniu pn.: „Przebudowa odcinków dróg powiatowych nr 1946B i 1947B w miejscowości Szczepankowo w zakresie budowy chodników o długości 590m”. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 sierpnia 2017

Wiadomości

Zarządzenie nr2/5 z 28.01.2011

Dodanie nowej wiadomości: Zarządzenie nr2/5 z 28.01.2011 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 sierpnia 2017

Wiadomości

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych)

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego (art. 40.ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych) - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 30 sierpnia 2017

Wiadomości

Protokół nr 78/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lipca 2017 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 78/17 z posiedzenia Zarządu Powiatu Łomżyńskiego w dniu 26 lipca 2017 roku. - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 78 - [Wszystkie zmiany]

OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

Dodanie nowej wiadomości: OGŁOSZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO O ZAMIARZE OGRANICZENIA SPOSOBU KORZYSTANIA Z NIERUCHOMOŚCI O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian