BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 25/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 31 lipca 2017 roku
w sprawie zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży

 

 

         Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047) i w związku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

 Wprowadza się zmiany do Zasad rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Łomży w brzmieniu określonym w załączniku do Zarządzenia.

 

§ 2

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Starosta

Elżbieta Parzych

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 17 sie 2017 14:08
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 810 razy