BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 32/2017 Starosty Łomżyńskiego

z dnia: 21 sierpnia 2017 roku
w sprawie ogłoszenia naboru na 2 wolne stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Łomży.

 

 

Na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

 

  • 1. Ogłaszam nabór na 2 wolne stanowiska urzędnicze

  1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:

a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”

b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”


  1. Młodszy Referent – Doradca Kariery – 1 stanowsko, w tym:

a) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO”

                b) 1/2 etatu w projekcie pn. ”Kompleksowy system rozwijania  kompetencji i umiejętności   osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.2 RPO”

w związku z realizacją projektów„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1 RPO i 3.2.2 RPO”w ramach konkursu nr RPPD.03.02.01_03.02.02-IP.01.20-002/16

§ 2. Powołuję Komisję w celu przeprowadzenia naboru w składzie:

1)      Edyta Zawojska - Przewodniczący komisji,

2)      Joanna Zaorska – Członek komisji,

3)      Marzena Milewska – Członek komisji,

4)      Grażyna Głażewska – Członek komisji

5)      Justyna Kaczmarczyk – Sekretarz komisji.

 

§ 3. Postępowanie w sprawie naboru na stanowiska urzędnicze zostanie przeprowadzone zgodnie z Regulaminem pracy komisji w sprawie naboru stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 4. Ustala się harmonogram postępowania w sprawie naboru na 2 stanowiska urzędncze:

1)       do dnia 21 sierpnia 2017 r. - zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publcznej oraz na tablicy informacyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży ogłoszenia o naborze kandydatów na wolne 2 stanowiska urzędnicze,

2)       do dnia 31 sierpnia 2017 – składanie dokumentów przez kandydatów,

3)       dnia 01 września 2017 – rozpoczęcie pracy Komisji,

4)       dnia 01 września 2017 r. - ogłoszenie listy kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze,

5)       rozmowa kwalifikacyjna w terminie indywidualnym podanym kandydatom, którzy zakwaliifikowali się do dalszego postępowania.

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 Wicestarosta

Lech Marek Szabłowski

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 21 sie 2017 15:31
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 933 razy