BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

środa, 02 stycznia 2008

Wiadomości

Protokół nr 6/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 13 grudnia 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 6/07 z posiedzenia Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa w dniu 13 grudnia 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 03 stycznia 2008

Wiadomości

Protokół nr 12/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 grudnia 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 12/07 z posiedzenia Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 14 grudnia 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 04 stycznia 2008

Wiadomości

Źródła finansowania działalności klubów sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej

Dodanie nowej wiadomości: Źródła finansowania działalności klubów sportowych, które nie prowadzą działalności gospodarczej - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2007 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 14/07 z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 17 grudnia 2007 roku. - [Wszystkie zmiany]

Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

Dodanie nowej wiadomości: Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych - [Wszystkie zmiany]

Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015

Dodanie nowej wiadomości: Wieloletni Plan Inwestycyjny Powiatu Łomżyńskiego na lata 2007-2015 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 08 stycznia 2008

Wiadomości

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 35

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 35 - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 09 stycznia 2008

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Dodanie nowej wiadomości - [Wszystkie zmiany]

wtorek, 15 stycznia 2008

Wiadomości

Przetarg nieograniczony na zakup paliwa

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg nieograniczony na zakup paliwa - [Wszystkie zmiany]

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne

Dodanie nowej wiadomości: Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 16 stycznia 2008

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 7

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Geodezji, Gospodarki Wodnej, Ochrony Środowiska i Leśnictwa Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 7 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13 - [Wszystkie zmiany]

posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 15

Dodanie nowej wiadomości: posiedzenie Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 15 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 5

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 5 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego Nr 13

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 17 stycznia 2008

Wiadomości

Przetarg ustny nieograniczony

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg ustny nieograniczony - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 36

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 36 - [Wszystkie zmiany]

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU

Dodanie nowej wiadomości: OBWIESZCZENIE O PRZETARGU - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 23 stycznia 2008

Wiadomości

Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 14

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia, Promocji Rodziny i Porządku Publicznego Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 14 - [Wszystkie zmiany]

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 6

Dodanie nowej wiadomości: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego nr 6 - [Wszystkie zmiany]

Zaproszenie na XIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego

Dodanie nowej wiadomości: Zaproszenie na XIV Sesję Rady Powiatu Łomżyńskiego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 24 stycznia 2008

Wiadomości

Protokół nr 6/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: projekt protokołu nr 5/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 30 stycznia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Protokół Nr 15/08z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół Nr 15/08z posiedzenia Komisji Budżetu Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 28 stycznia 2008

Wiadomości

Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2008 r.

Dodanie nowej wiadomości: Ogłoszenie Starosty Łomżyńskiego z dnia 24 stycznia 2008 r. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 29 stycznia 2008

Wiadomości

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY

Dodanie nowej wiadomości: ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 31 stycznia 2008

Wiadomości

Protokół nr 5/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku.

Dodanie nowej wiadomości: Protokół nr 5/08 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Łomżyńskiego w dniu 21 stycznia 2008 roku. - [Wszystkie zmiany]

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO - [Wszystkie zmiany]

KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA - konkurs ofert na rok 2008

Dodanie nowej wiadomości: KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA - konkurs ofert na rok 2008 - [Wszystkie zmiany]

KULTURA FIZYCZNA i SPORT - konkurs ofert na rok 2008.

Dodanie nowej wiadomości: KULTURA FIZYCZNA i SPORT - konkurs ofert na rok 2008. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian