BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

posiedzenie Zarządu Powiatu Nr 35

odbędzie się w dniu 11 stycznia 2008 r. (piątek) o godz. 9.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Łomży przy ul. Szosa Zambrowska 1/27, pokój nr 308 (II piętro).


Proponowany porządek posiedzenia obejmuje:

1. Przyjęcie protokółu z 34-ego posiedzenia Zarządu.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych należących do właściwości powiatu łomżyńskiego.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora.
4. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu w sprawie powierzenia zadań należących do wykonania przez powiatową bibliotekę Miejskiej Bibliotece Publicznej w Łomży oraz zawarcia porozumienia z Miastem Łomża w tym zakresie.
5. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży dot. wyrażenia zgody na zawarcie umów najmu gabinetów lekarskich.
6. Rozpatrzenie wniosku Dyrektora ZPOZ w Łomży dot. akceptacji umów najmu pomieszczeń oraz sprzętu i aparatury medycznej ZPOZ w Łomży przeznaczonych do realizacji umowy-kontraktu na udzielenie lekarskich świadczeń zdrowotnych.
7. Przyjęcie projektu uchwały Rady Powiatu zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zasad nabywania, zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata.
8. Sprawy różne:
Data powstania: wtorek, 8 sty 2008 14:34
Data opublikowania: wtorek, 8 sty 2008 14:35
Data przejścia do archiwum: wtorek, 15 sty 2008 07:11
Opublikował(a): Marcin Pieńkowski
Zaakceptował(a): Marcin Pieńkowski
Artykuł był czytany: 2282 razy