BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

Zmiany w serwisie

Wybierz rok

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Wybierz miesiąc

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Przejdź do pozostałych zmian

poniedziałek, 02 lutego 2004

Wiadomości

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA” REALIZOWANEGO NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W LATACH 2002 – 2003

Dodanie nowej wiadomości: SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU „PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA” REALIZOWANEGO NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W LATACH 2002 – 2003 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekcja Prewencji - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Sekcja Ruchu Drogowego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 03 lutego 2004

Wiadomości

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 04 lutego 2004

Wiadomości

PROGRAM: „PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA” REALIZOWANEGO NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W LATACH 2002 – 2003

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM: „PROFILAKTYKA LOGOPEDYCZNA” REALIZOWANEGO NA TERENIE POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO W LATACH 2002 – 2003 - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 05 lutego 2004

Wiadomości

Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Wydział Rozwoju Społeczno-Gospodarczego i Promocji

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry, ewidencje i archiwa prowadzone przez Wydział Oświaty, Kultury i Zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Zawiadomienie w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami

Dodanie nowej wiadomości: Zawiadomienie w sprawie złożenia wniosku o udzielenie pozwolenia na budowę kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej z przyłączami - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

piątek, 06 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Zakład Obsługi Starostwa Powiatowego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Struktura Zakładu Obsługi - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 lutego 2004 r.

Edycja wiadomości Zarządzenie Nr 5/04 Starosty Łomżyńskiego z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie: w sprawie powołania komisji do wyłonienia najkorzystniejszej oferty i nadania regulaminu pracy komisji - [Wszystkie zmiany]

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 09 lutego 2004

Wiadomości

Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza

Dodanie nowej wiadomości: Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie pozwoleń na użytkowanie

Edycja wiadomości Wydawanie pozwoleń na użytkowanie - [Wszystkie zmiany]

Wydawanie pozwoleń na użytkownie

Dodanie nowej wiadomości: Wydawanie pozwoleń na użytkownie - [Wszystkie zmiany]

Zadania organów nadzoru budowlanego

Dodanie nowej wiadomości: Zadania organów nadzoru budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

wtorek, 10 lutego 2004

Wiadomości

Skasowanie wiadomości o tytule: Wydawanie pozwole - [Wszystkie zmiany]

Wykaz świadczonych usług przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Wykaz świadczonych usług przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 11 lutego 2004

Wiadomości

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”.

Dodanie nowej wiadomości: „Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 roku”. - [Wszystkie zmiany]

Plan Operacyjny do "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 r."

Dodanie nowej wiadomości: Plan Operacyjny do "Strategii Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Łomżyńskiego do 2015 r." - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: PROGRAM „@LTERNATYWA" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Programy Rynku Pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 12 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Podsumowanie wydatków Z Funduszu Pracy - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 13 lutego 2004

Wiadomości

Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkownia

Dodanie nowej wiadomości: Ewidencja obiektów budowlanych rozpoczynanych i oddawanych do użytkownia - [Wszystkie zmiany]

Zadania organów nadzoru budowlanego

Edycja wiadomości Zadania organów nadzoru budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Zadania organów nadzoru budowlanego

Edycja wiadomości Zadania organów nadzoru budowlanego - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 17 lutego 2004

Wiadomości

Komunikat o uchwaleniu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat o uchwaleniu Powiatowego Programu Ochrony Środowiska - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 18 lutego 2004

Wiadomości

Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza

Dodano informacje o treści wystawy - [Wszystkie zmiany]

Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza

Dodanie informacji, co jest treścią wystawy - [Wszystkie zmiany]

PROWADZONE REJESTRY, ARCHIWA.

Dodanie nowej wiadomości: PROWADZONE REJESTRY, ARCHIWA. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 19 lutego 2004

Wiadomości

Rehabilitacja społeczna

Dodanie nowej wiadomości: Rehabilitacja społeczna - [Wszystkie zmiany]

Rehabilitacja społeczna

Dodanie nowej wiadomości: Rehabilitacja społeczna - [Wszystkie zmiany]

Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Dodanie nowej wiadomości: Środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - [Wszystkie zmiany]

Program celowy PFRON pn."Wyrównywanie Różnic Między Regionami"

Dodanie nowej wiadomości: Program celowy PFRON pn."Wyrównywanie Różnic Między Regionami" - [Wszystkie zmiany]

Program rozwoju lokalnej kultury powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Program rozwoju lokalnej kultury powiatu - [Wszystkie zmiany]

Program lokalnej kultury powiatu

Dodanie nowej wiadomości: Program lokalnej kultury powiatu - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 20 lutego 2004

Wiadomości

Brak wiadomości

Prawo

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

poniedziałek, 23 lutego 2004

Wiadomości

Komunikat w sprawie wykorzystywania i ewidencjonowania wyrobów zawierających azbest.

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie wykorzystywania i ewidencjonowania wyrobów zawierających azbest. - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Przetarg na adaptację pomieszczeń biurowych - [Wszystkie zmiany]

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Kontrola problemowo - organizacyjna pracy szkoły w roku szkolnym 2003/2004 - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Program "Promowanie podstaw przedsiębiorczości w szkołach średnich województwa podlaskiego" - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Projekt "Już teraz mogę zadbać o zdrowie swego przyszłego dziecka" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

wtorek, 24 lutego 2004

Wiadomości

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Z SIEDZIBĄ W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI RADY SPOŁECZNEJ ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

KOMUNIKAT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM w Piatnicy przy ul. Stawiskowekiej

Dodanie nowej wiadomości: KOMUNIKAT o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM w Piatnicy przy ul. Stawiskowekiej - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

środa, 25 lutego 2004

Wiadomości

Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży

Dodanie nowej wiadomości: Skład Rady Społecznej Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Łomży - [Wszystkie zmiany]

STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Informacja o przetargu na adaptację pomieszczeń - [Wszystkie zmiany]

W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami prowadzone są:

Dodanie nowej wiadomości: W Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki - [Wszystkie zmiany]

Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza

Dodanie nowej wiadomości: Impresje przyrodnicze Północnego Mazowsza - [Wszystkie zmiany]

Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny i Kadr.

Dodanie nowej wiadomości: Rejestry prowadzone przez Wydział Organizacyjny i Kadr. - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

czwartek, 26 lutego 2004

Wiadomości

Dodanie nowej wiadomości: Prowadzone rejestry - [Wszystkie zmiany]

Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej ewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w Łomży

Edycja wiadomości Wykaz stowarzyszeń kultury fizycznej ewidencjonowanych w Starostwie Powiatowym w Łomży - [Wszystkie zmiany]

Dodanie nowej wiadomości: Szkolny program promocji zdrowia - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

piątek, 27 lutego 2004

Wiadomości

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

Dodanie nowej wiadomości: ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Nowe wskaźniki i stawki obowiązujące od 01-03-2004r. - [Wszystkie zmiany]

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Dodanie nowej wiadomości: STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STRUKTURA ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY

Edycja wiadomości STATUT ZAKŁADU PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁOMŻY - [Wszystkie zmiany]

Struktura Wydziału Finansowego

Dodanie nowej wiadomości: Struktura Wydziału Finansowego - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m.Wygoda gm. Łomża

Dodanie nowej wiadomości: Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m.Wygoda gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m.Wygoda gm. Łomża

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m.Wygoda gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m.Wygoda gm. Łomża

Edycja wiadomości Komunikat w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej w m.Wygoda gm. Łomża - [Wszystkie zmiany]

Projekt edukacyjny "ABC WIEDZY O NIETOPERZACH"

Dodanie nowej wiadomości: Projekt edukacyjny "ABC WIEDZY O NIETOPERZACH" - [Wszystkie zmiany]

Prawo

Brak wiadomości

Jak załatwić sprawę

Brak wiadomości

Przejdź do pozostałych zmian