BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ UL. SZOSA ZAMBROWSKA 1/27 , 18-400 ŁOMŻA

DYREKTOR -  Jolanta Bogusława Kacprzak

ZASTĘPCA DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA – lek. Marek Przemysław Makieła

Organ założycielski Zakładu:
1.Rada Powiatu Łomżyńskiego.
2.Zakład jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej.
3.Zakład wykonuje zadania na obszarze działania Narodowego Funduszu Zdrowia w szczególności na obszarze miasta:
• Łomża
• Jedwabne
• Nowogród
Oraz gmin:
a) Śniadowo
b) Miastkowo
c) Przytuły
d) Piatnica
e) Wizna
f) Nowogród
g) Jedwabne
4. Celem zakładu jest świadczenie usług z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, a w szczególności:
• badań i porad lekarskich.
• ambulatoryjnych usług ginekologicznych.
• diagnostyki.
• działalności profilaktycznej i promocji zdrowia.
• orzecznictwa lekarskiego.
• porad i usług pielęgniarskich.

porad i usług połozniczych
5.W Zakładzie funkcjonują następujące jednostki organizacyjne :
a)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 1 w Łomży,
b)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 2 w Łomży,
c)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 3 w Łomży,
d)Zespół Gabinetów Lekarza Rodzinnego Nr 4 w Łomży,
e)Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Nowogrodzie,
f)Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Jedwabnem,
g)Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Miastkowie,
h)Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Przytułach,
i)Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia  w Śniadowie,
j)Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia  w Wiźnie,
k)Gabinety Lekarza Rodzinnego Filia w Piątnicy,
l)Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Rogienicach Wielkich.
ł)Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Drozdowie,
m)Gabinet Lekarza Rodzinnego Filia w Olszynach,
6.Zakład podpisał umowy na udzielanie świadczeń zdrowotnych z :
•Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej,
•Narodowym Funduszem Zdrowia na udzielanie w zakresie ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu ginekologii i położnictwa,
7.Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotne w Łomży udziela świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w gabinetach w/w od poniedziałku do piątku.
- Pracowni Cytodiagnostyki w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży czynnej od godziny 8.00 do 15.00 .
E.Pracowni USG w w Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży czynny we wtorek od godziny 8.45 do 14.00 oraz w czwartek od godziny 8.45 do 14.00 .
Świadczenia z zakresu położnictwa i ginekologii udzielane są :
1.Zespole Gabinetów Lekarza Rodzinnego nr 3 w Łomży  od poniedziałeku do piątku

Zakład udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki zdrowotnej osobom ubezpieczonym , które zadeklarowały na piśmie wolę objęcia opieką lekarza POZ .
Zakład udziela niezbędnych świadczeń osobie ubezpieczonej, która nie złożyła pisemnej deklaracji objęcia opieką w przypadku nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia w okolicznościach gdy ubezpieczony nie ma możliwości skorzystania z opieki wybranego przez siebie lekarza POZ .
Zakład prowadzi system wolnego wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej przez ubezpieczonego poprzez składanie deklaracji i wpisanie się na listę imienne wybranego lekarza .
Świadczenia zdrowotne są udzielane w dniu zgłoszenia się ubezpieczonego lub w terminie z nim uzgodnionym. W przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta świadczenia zdrowotne udzielane są niezwłocznie. Prowadzimy wizyty domowe dla pacjentów obłożnie chorych i dla pacjentów „złotego wieku ”.
Rejestracja pacjentów odbywa się w każdej formie, a w szczególności: osobiście, przez członków rodziny, przez osoby trzecie, telefonicznie z wyznaczeniem godziny realizacji świadczenia zdrowotnego.

SOLIDNOŚĆ, METORYCZNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ NA PROBLEMY SPOŁECZNE, OTWARTOŚĆ I CHĘĆ NIESIENIA POMOCY TO ZADANIA W NASZYCH PRZYCHODNIACH, KTÓRE BĘDZIEMY REALIZOWAĆ DLA DOBRA ZDROWIA SPOŁECZEŃSTWA POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO.

Data powstania: piątek, 27 lut 2004 09:00
Data opublikowania: piątek, 27 lut 2004 09:05
Data edycji: wtorek, 18 cze 2019 14:03
Data przejścia do archiwum: wtorek, 11 kwi 2023 14:29
Opublikował(a): Monika Szumowska
Zaakceptował(a): Monika Szumowska
Artykuł był czytany: 14462 razy
Ilość edycji: 5