BIP - Starostwa Powiatowego w Łomży

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR X/61/04 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO

z dnia: 3 lutego 2004 r.
w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2004 rok
Na podstawie § 44 ust. 2 Statutu Powiatu Łomzyńskiego stanowiącego załącznik do uchwały Nr IV/19/98 Rady Powiatu Łomżyńskiego z dnia 29 grudnia 1998 r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łomzyńskiego ( Dz. Urz. Woj. Łomż. Nr 26, poz. 238, z 2000 r. Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 13, poz. 116, Nr 29, poz. 443 , z 2001 r. Nr 40, poz. 702 i z 2002 r. Nr 6, poz. 197) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy Komisji Rady Powiatu Łomżyńskiego na 2004 rok stanowiące załączniki Nr 1- 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Henryk KŁOSIŃSKI


Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 6 lut 2004 08:11
Opublikował(a): Beata Korwek
Zaakceptował(a): Beata Korwek
Artykuł był czytany: 1615 razy